Gene Family: O-methyltransferase

Gene

Pso6OMT2

Gene Family

O-methyltransferase

Species

Papaver somniferum

Sequence Length

1041

Accession Number

AY217335

Reaction Equation

reaction

Sequence

ATGGAAACAGTAAGCAAGATTGATCAACAAAACCAAGCAAAAATCTGGAAACAAATTTACGGTTTCGCAGAATCACTAGTTCTGAAATGTGCAGTCCAACTAGAGATTGCTGAAACACTTCACAACAATGTCAAACCCATGTCTTTATCCGAATTGGCATCGAAACTTCCCGTTGCTCAACCCGTTAACGAAGACCGTCTGTTCCGAATTATGCGTTACTTGGTTCACATGGAGCTCTTCAAAATAGATGCTACCACGCAGAAATACTCATTAGCTCCACCAGCTAAGTATTTGTTGAGAGGCTGGGAGAAATCAATGGTTGATTCAATTTTATGCATAAATGATAAGGATTTCTTAGCTCCATGGCACCATTTAGGCGACGGTTTGACCGGTAACTGTGACGCTTTTGAGAAAGCGTTGGGGAAGAGTATTTGGGTGTATATGAGTGAAAATCCTGAAAAGAATCAATTGTTTAATGCAGCAATGGCTTGTGATACTAGATTGGTTACTTCTGCATTGGCTAATGAGTGCAAAAGTATTTTCAGTGATGGAATCAGTACACTGGTTGATGTCGGCGGTGGTACGGGTACTGCAGTGAAAGCCATATCTAAAGCTTTTCCGGATATTAAGTGCACTATCTATGATCTTCCTCATGTCATAGCTGATTCTCCTGAAATCCCCAATATCACTAAAATTTCTGGAGATATGTTCAAGTCTATTCCTAGTGCTGATGCCATCTTCATGAAGTGCATACTTCACGACTGGAACGATGATGAATGCATTCAAATCTTGAAGAGATGCAAAGAAGCATTACCAAAAGTTGGCAAAGTTATTATCGTGGATGTCGTGATAGACATGGATTCGACTCATCCATATGCAAAAATTAGACTCACACTGGATTTGGATATGATGCTTAACACTGGTGGAAAAGAGAGAACCAAAGAAGAATGGAAGACACTTTTTGATGCCGCTGGTTTTGCTAGCCACAAAGTCACTCAGATATCTGCTGTCCAATCTGTAATTGAGGCTTACCCTTATTAA

Reference

Samanani N, Alcantara J, Bourgault R, et al. The role of phloem sieve elements and laticifers in the biosynthesis and accumulation of alkaloids in opium poppy[J]. The Plant Journal, 2006, 47(4): 547-563.